Skip to main content

Hoe haal je het beste in je medewerkers naar boven?

Door uiteenlopende factoren ervaren steeds meer medewerkers stress. Dit kan leiden tot een verlaging van de productiviteit, een verslechtering van de werksfeer, een moeizame communicatie en uiteindelijk tot verhoging van het ziekteverzuim en uitloop van personeel.

Marjon van der Kraan, Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap

Wist je dat...

verzuim per dag gemiddeld 230 euro per werknemer kost?
elke euro die je investeert in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid je drie euro oplevert?

Wat leveren de trainingen op voor de organisatie?

 • Aantrekken en behouden van talent
 • Juiste persoon op de juiste plek
 • Imago verbetering
 • Positieve werksfeer
 • Verantwoordelijke pro-actieve werknemers
 • Optimale samenwerking
 • Daling ziekteverzuim
 • Kostenbesparing
 • Snelle re-integratie
 • Betere resultaten
Marjon van der Kraan, Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap
TRAINING

Persoonlijke effectiviteit

Insights Discovery geeft zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de ander. Hierdoor leer je jezelf en de ander beter begrijpen, je kunt verbinding maken, je effectiviteit vergroten en beter samenwerken. Aan de hand van 25 vragen wordt een persoonlijkheidsprofiel gemaakt (van 23 pagina's). Dit profiel is vanuit positiviteit geschreven en geeft je inzicht in kwaliteiten, ontwikkelpunten, blinde vlekken, communicatiestijl en voorkeuren. Insights werkt met 4 kleuren en is daardoor gemakkelijk te begrijpen en heeft direct en op lange termijn effect.

Door Insights in te zetten in het team krijg je een teamoverzicht en komt er meer waardering voor elkaars verschillen. Zo kan je elkaar beter inzetten op persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren en zal de samenwerking effectiever worden.

TRAINING

Effectieve communicatie

Communicatie en feedback is de basis om verbinding te maken. Door de methode “Geweldloze Communicatie” van Marshall Rosenberg leer je vanuit zuiver waarnemen, gevoel en behoeften te communiceren en niet meer vanuit oordeel en kritiek. Deze methode is eenvoudig te leren en biedt enorme resultaten. Door ervaringsgerichte oefeningen met voorbeelden uit jouw praktijk leer je hoe je de volgende keer je communicatie kunt verbeteren.

Perceptie en luisteren zijn ook belangrijke onderdelen van communicatie, net zoals de cirkel van invloed, pro-activiteit en de invloed van emoties en overtuigingen. Het geven en ontvangen van feedback is niet altijd gemakkelijk, waardoor je vaak niet het effect hebt wat je graag zou willen. Werken aan communicatie verbetert je samenwerking en je persoonlijke effectiviteit. We werken in de training met persoonlijke casussen waardoor je direct met het geleerde aan de slag kan. Tevens kan Insights Discovery ingezet worden om de communicatiestijlen van elkaar beter te begrijpen.

Marjon van der Kraan, Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap
Marjon van der Kraan, Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap
TRAINING

Effectieve samenwerking

Wil je elkaar beter leren kennen en daardoor effectiever samenwerken? Deze training kan met en zonder Insights profielen gegeven worden.

Wat zijn de doelstellingen?

 • Inzicht in jezelf.
 • Inzicht in de ander, elkaar beter leren kennen
 • Afstemmen en verbinden met de ander
 • Hoe kun je beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten en elkaar meer waarderen in de verschillen?

Wat houdt deze training in?

 • Persoonlijke doelen en waarden vertalen naar het team
 • Wat zijn de succesfactoren van een goede samenwerking?
 • Teamanalyse, inzicht in teamdynamiek
 • Wat zijn onze kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen?
 • Waar willen we mee stoppen, starten en doorgaan?
 • Hoe verdelen we de rollen?

Een gezonde organisatie begint bij vitale medewerkers. Medewerkers die goed in hun vel en op de goede plek zitten zullen beter presteren. Gelukkig investeren steeds meer bedrijven in duurzame inzetbaarheid.

Sanga werkt met de Schaafsma Kliniek samen in het begeleiden van projecten voor duurzame inzetbaarheid. Onze missie is: Een transparante begeleiding van werkgevers én werknemers naar een duurzame vitale organisatie.
Neem vrijblijvend contact op

Een integrale aanpak voor een duurzaam resultaat.

Door een tekort op de arbeidsmarkt, de veranderende behoeften van werknemers en toename eigenaarschap werken steeds meer bedrijven aan ‘gezond ondernemerschap’. Met een vitaliteit-scan wordt de organisatie in kaart gebracht en een voorstel voor een maatwerkprogramma gepresenteerd.
We onderzoeken samen met werkgever en werknemer waar ondersteuning nodig is. Dat kan op verschillende gebieden: voeding, slaap, fysiek (beweging), mentaal (ontspanning), maar ook sociaal- of werk gerelateerd. Deze integrale aanpak zorgt voor een duurzaam resultaat.
Marjon van der Kraan, Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap

Wat onderscheidt ons?

 • Medisch en paramedische diagnostiek (healthcheck, nul- en nametingen)
 • Fysieke en mentale begeleiding (bewegen, ontspannen, voeding, balans werk/privé)
 • Continuïteit van de trajectbegeleiding (preventie én verzuim)
 • Belangen behartigen van de werkgever én werknemer (transparantie)
 • Snel inzetbaar
 • Integrale aanpak met multidisciplinair team
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Doelgericht én duurzaam resultaat
 • Aanpak op individueel-, team- en organisatieniveau

Mogelijkheden

 • Medische testen en health checks
 • persoonlijke vitaliteit-screening
 • Ontspanningsinterventies (Mindfulness, adem, hartcoherentie, yoga, massage)
 • Beweeginterventies (Bootcamps, personal training)
 • Stress- en burn-out interventies
 • Insights Discovery persoonlijke profielen
 • DISC drijfveren analyses
 • Communicatie en feedback interventies
 • Loopbaan interventies
 • Voedingsadviezen
 • Workshops (Persoonlijke Effectiviteit, Effectieve Communicatie en Effectieve Samenwerking)

Wat levert het op?

 • Aantrekken en behouden van talent
 • Juiste persoon op de juiste plek
 • Positieve werksfeer
 • Vergroten concentratie creativiteit en productiviteit
 • Vergroten motivatie en betrokkenheid
 • Verhogen werkgeluk (balans werk-privé)
 • Imagoverbetering
 • Hogere klanttevredenheid
 • Kostenbesparing en winstgroei
Sanga, coaching, training, Son en Breugel, Eindhoven, loopbaan coach, burnout, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, leiderschap
TRAINING

Acceptance and Commitment Therapy.

De kern van ACT is de filosofie dat het verzet tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

De inhoud van het denken staat niet centraal, maar de focus ligt op het aangaan van een andere relatie met je gedachten. Je leert niet om positiever te denken of om van belemmerende gedachten of gevoelens af te komen maar je leert hoe je op een andere, slimmere manier om kunt gaan met vervelende gedachten, gevoelens en ervaringen.

ACT zorgt ervoor dat je in actie komt en in staat bent om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven. ACT is gestoeld op zes pijlers: Acceptatie, Defusie (je bent niet je gedachten), Het Zelf (afstand nemen van jezelf), Mindfulness, Waarden en Toegewijde actie.

Kan Sanga iets voor jou betekenen?

Marjon van der Kraan is erkend Psychodynamisch therapeut en onderdeel van Kies de Beste Coach.

Sanga

Lichttoren 32

5611 BJ

Eindhoven

© 2024 Sanga | Coaching & Training